Diversiteit & inclusie: van inzicht naar meetbaar resultaat

Diversiteit en inclusie (D&I) worden steeds meer erkend vanwege hun cruciale rol in sociale rechtvaardigheid, de voordelen voor de economie en vanuit ethische overwegingen. In 2020 gaven bedrijven wereldwijd maar liefst 7,5 miljard dollar uit aan D&I-initiatieven. De verwachting is dat dit bedrag meer dan verdubbelt tot 15,4 miljard dollar in 2026.

Ondanks deze investeringen blijkt uit onderzoek* dat als we in het huidige tempo doorgaan, het nog 151 jaar zal duren voordat de economische kloof op alle niveaus volledig is gedicht. Met alle gevolgen van dien.

Acceptie van de werkelijkheid

De economische kloof dichten is niet de enige uitdaging die er ligt binnen diversiteit en inclusie.
We beseffen ons allemaal dat er iets moet veranderen en dat het uitstellen hiervan geen optie meer is. Maar wat moeten we doen en wat kunnen we doen? Een diversiteit en/of etniciteit training? In de praktijk blijkt echter dat deze trainingen vaak weinig impact hebben binnen organisaties. Dit heeft niet zoveel te maken met een gebrek aan goede wil, maar meer met het ontbreken van een realistisch tijdsbestek waarin mensen de kans krijgen om hun bestaande denkwijzen respectvol te herzien en tot nieuwe inzichten te komen. Want het begint bij inzicht.

Onderzoek in samenwerking met Radboud Universiteit

In samenwerking met de Radboud Universiteit doen we, gebruik makend van ons platform, onderzoek om perspectieven over elkaar te verbreden en positief contact met leden van verschillende groepen aan te moedigen.

Multiplicity Programma

Dit onderzoek is onderdeel van de ontwikkeling van een wetenschappelijk onderbouwd programma over diversiteit en inclusie, het Multiplicity Programma.
De belangrijkste pijlers van dit programma zijn:
- Het is een rendementsprogramma;
- Het levert meetbaar resultaat op;
- Het roept weinig tot geen weerstand op bij deelnemers;
- Het is wetenschappelijk onderbouwd;
- Het is een certificeringsprogramma met een jaarlijkse audit.


In de afgelopen twee jaar hebben wij onderzoek gedaan dat geleid heeft tot het definiëren van bovenstaande essentiële elementen die de slagingskans van een Diversiteit & Inclusie-traject kunnen vergroten.
Extern onderzoek, uitgevoerd door gerenommeerde kennisinstituten, heeft duidelijk aangetoond dat er een verband bestaat tussen een meer diverse organisatie en verbeterde operationele efficiëntie, verhoogde innovatie en een hoger financieel rendement. Toch zien we dat veel organisaties momenteel ervoor kiezen om van Diversiteit & Inclusie een sociaal thema te maken, waarin mensen vooral een ‘kans’ moeten krijgen.

Dit inzicht deed ons beseffen dat we tot een methode moesten komen die voor organisaties tot een meetbaar bedrijfseconomisch resultaat moet leiden. Bovendien moet deze methode betaalbaar zijn en voor iedereen toegankelijk. Wij noemen deze aanpak Multiplicity omdat het een aanpak is waarbij iedereen betrokken is en waarmee je samen een werkplek creëert waar eenieder zich thuis voelt en optimaal kan presteren. Wij zien geen daders en slachtoffers, maar erkennen een gebrek aan wederzijds begrip dat kan leiden tot uitsluitingsmechanismen of het gevoel van uitsluiting.

Inspiratiesessies

Tijdens onze inspiratiesessies bieden we op een speelse en toegankelijke manier inzichten die essentieel zijn om deze thema's effectief aan te pakken. 'Multiplicity' bij Lenard & Lenard staat voor D&I dat vrij is van schuld en slachtofferschap, met een focus op de bedrijfseconomische en organisatorische voordelen en de persoonlijke meerwaarde.

De sessies zijn ontworpen om interactief en met humor de eerste stappen te zetten naar een inclusievere werkomgeving.

Meer weten?

Wil je meer weten over wat we al ontdekt hebben en hoe dit tot onze methode heeft geleid? En wat dit eventueel voor jouw organisatie kan betekenen?
Heb je interesse om deel te nemen aan het huidige onderzoek met de Radboud Universiteit?
Of heb je interesse in onze inspiratiesessies?

Neem contact met ons op

*Bron: World Economic Forum - Global Gender Gap Report 2022

Meer weten?

Download de whitepaper

Bedankt voor het downloaden van onze whitepaper. Klik op de button om de whitepaper te lezen, of bekijk deze in je mail.
Download whitepaper
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Onze huidige thema's

Cyber

Cyber

Uit onderzoek blijkt dat medewerkers vaak de zwakke schakel vormen als het gaat om cyberveiligheid. Cyberbewust en vaardig zijn is cruciaal anno 2023. In samenwerking met internationale cyberexperts is het Cyber programma ontwikkeld voor zowel de kleine ondernemer als de multinational. Het uiteindelijke doel is om medewerkers meetbaar goed voor te bereiden op het herkennen en effectief aanpakken van cyberveiligheidsrisico's in hun eigen werkomgeving. Het programma is beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Lees meer
Participatie

Participatie

Dit programma is ontwikkeld samen met de Gemeente Den Haag om de passie voor participatie bij gemeentemedewerkers te vergroten. Het programma begeleidt de deelnemer de stappen te zetten van het participatie-protocol en brengt de deelnemer vanuit analyse naar plan naar uitvoering. Het programma is leuk en compact en inzetbaar voor zowel kleine als grote gemeenten en andere instellingen die hun medewerkers met belanghebbenden willen laten participeren.

Lees meer
Duurzame inzetbaarheid van internationale medewerkers

Duurzame inzetbaarheid van internationale medewerkers

De afgelopen drie jaar hebben we onderzoek gedaan naar misstanden en kansen rondom de inzet van internationale medewerkers. Dit onderzoek hebben we gedaan met ervaringsdeskundigen, experts uit de sector en mensen vanuit (lokale en nationale) overheid. Dit heeft geresulteerd in een toekomstbestendige oplossing die het welzijn en de belangen van alle partijen dient.

Lees meer
Diversiteit en inclusie: van inzicht naar meetbaar resultaat

Diversiteit en inclusie: van inzicht naar meetbaar resultaat

Welkom bij ons programma gewijd aan Diversiteit & Inclusie (D&I). In samenwerking met de Radboud Universiteit streven we ernaar perspectieven te verbreden en positieve interacties tussen diverse groepen te bevorderen. Ons onderzoek vormt de basis voor de ontwikkeling van ons D&I-programma dat leidt tot een meetbaar bedrijfseconomisch resultaat, terwijl onze inspiratiesessies inzichten bieden en persoonlijk leiderschap stimuleren. Ontdek hoe we samen bouwen aan een inclusieve toekomst.

Lees meer
Inspiratiesessies diversiteit en inclusie

Inspiratiesessies diversiteit en inclusie

Ontdek de inspiratiesessies van Lenard and Lenard over Diversiteit & Inclusie (D&I), vrij van schuld en slachtofferschap en met een focus op de bedrijfseconomische en organisatorische voordelen en de persoonlijke meerwaarde. Deze sessies zijn gericht op managementteams, leiderschapsteams en/of de gehele organisatie en vormen een eerste stap naar een inclusieve werkomgeving.

Lees meer

Get in touch

Heb je een vraag over wat we doen of over onze werkwijze? Wil je meer informatie over onze programma's? Laat je e-mailadres achter:

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Preferences

Privacy is important to us, so you have the option of disabling certain types of storage that may not be necessary for the basic functioning of the website. Blocking categories may impact your experience on the website. More information

Accept all cookies

These items are required to enable basic website functionality.

Always active

These items are used to deliver advertising that is more relevant to you and your interests.

These items allow the website to remember choices you make (such as your user name, language, or the region you are in) and provide enhanced, more personal features.

These items help the website operator understand how its website performs, how visitors interact with the site, and whether there may be technical issues.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.